fbpx

Nem afmelding af nyhedsbrevet anytime

Ud over at fortælle om dig som person ud fra din fødselsdato og dit navn, så kan du også få en fornemmelse af både dagsenergier, månedsenergier og årsenergier ud fra numerologi og tallenes vibrationer.

I grove træk er det grundtallene og deres særlige kendetegn, som fortæller en historie om, hvilke temaer, der er i spil i en given tidsperiode.

2021 er jo et 5’er år, fordi tværsummen af 2021 er = 5.

Dermed er der i dette år fokus på alt hvad der har med kommunikation og formidling at gøre, og energien er også særlig gunstig i forhold til forretning, netværk og indgåelse af relationer og samarbejder.

Denne energi ligger som en undertone hele året.

April er den 4. måned og energien her ligger op til alt, hvad 4-tallet står for – bl.a forandring, innovation, nyskabelse og unikhed.

 

hvordan bliver energien i april måned lige netop for dig?

Det finder du ud af ved at plusse din grundvibration med 4 (april måned) og 5 (år 2021).

Grundvibrationen er tværsummen af den dag, du er født på.

Summen af disse 3 tal giver nemlig indblik i, hvordan disse 3 vibrationer spiller sammen og dermed hvilken energi, du vil være under indflydelse af i april måned i år.

 

Og faktisk er det ret specielt i netop april måned i år, fordi 4 + 5 = 9, og når du plusser 9 med din grundvibration, så får du præcis samme tværsum, som din grundvibration.

Jeg er 4’er og min personlige månedsenergi bliver derfor 4+4+5 = 13/4.

Det vil derfor være sådan, at du i denne måned energimæssigt vil komme i dyb kontakt med de sider af dig selv, der er karakteriseret af din personlige grundvibration med en ekstra dimension af det 2-cifrede tal, du kommer frem til ved at plusse med 9.

 

Her får du en oversigt over hvordan de 9 grundtal kan komme til at påvirke energien og dig i april måned:

grundvibration 1 – april 2021


For dig som 1’er vil der i april måned være energi på igangsætning af nye projekter med optimisme, gåpåmod og vindermentalitet. Der vil være mulighed for at gøre en drøm til virkelighed, og du vil have heldet med dig til at lykkes med de ting, du går efter.

Det vil være en periode med åbenhed, kærlighed, lys og lethed samt mindeværdige oplevelser.

Vær opmærksom på også at give plads til andre i din iver for at opnå succes – og vær en god ”taber”, når det ikke går lige efter dit hoved.

grundvibration 2 – april 2021

For dig som 2’er vil der i april måned være en mere langsom og rolig energi, der inviterer dig til at være mere i væren fremfor gøren med fokus på nydelse og lethed og at lade dig begejstre over det nære og de små glæder i livet.

Det kan være en lidt sensitiv periode, hvor du netop må give dig selv ro for at undgå at stres, og du må samtidig give lov til at rumme dine følelser fremfor at dulme og undertrykke dem.

grundvibration 3 – april 2021

For dig som 3’er vil der i april måned være energi på at skabe succes, vækst og fremdrift og lysten til at dygtiggøre dig og gå efter dine ambitioner. Det kan være en periode med lethed og positivitet, men du må være særligt opmærksom på at holde vibration høj og stå stærkt i dig selv, da energien også kan svinge over i utilfredshed, misforståelser og offerfølelse.

Det er ikke en god periode til at foretage vigtige beslutninger som fx huskøb, investeringer og underskrivelse af kontrakter.

grundvibration 4 – april 2021

For dig som 4’er vil der i april måned være energi på at skabe forandring og transformation på flere plan. Det kan fx være i form af flytning, jobskift, navneskift, opstart af uddannelse eller kursus ofte som spontane handlinger. En periode med nytænkning og nye indsigter samt pludselige forandringer af både positiv og negativ karakter.

Ofte kan dine ønsker om forandring være baseret på utilfredshed eller længsler efter noget bedre end det nuværende.

grundvibration 5 – april 2021

For dig som 5’er vil energien i april måned være præget at et højt aktivitetsniveau med fokus på karriere, business og økonomi. Det vil også være en social og udadvendt periode med udvidelse af relationer og netværk.

Du vil have ordet i din magt og være god til at udtrykke dig og formidle dine vigtige budskaber.

Vær opmærksom på at det hele ikke går for hurtigt, så du risikere at blive for overfladisk og at brænde ud, fordi du kaster for mange bolde op i luften, du ikke kan nå at gribe.

grundvibration 6 – april 2021

For dig som 6’er vil der i april måned være god energi på kærlighed og nære familierelationer. Det kan fx vise sig i form af nyforelskelse, graviditet, fødsels eller ægteskab.

Perioden kan også være sensitiv og give humørsvingninger, så du må have særligt fokus på selvkærlighed og sørge for at fylde dig selv op med egenomsorg og selvforkælelse.

Vær samtidig opmærksom på dine skyggesider og at arbejde med at få dem mere frem i lyset så du bearbejde og ære disse sider af dig selv.

grundvibration 7 – april 2021


For dig som 7’er vil der i april måned være energi på at kigge indad og arbejde med din spiritualitet og dybere psykologiske lag af dig selv. Giv dig tid til fordybelse og meditative tilstande, som taler til dig for at styrke din kreativitet, intuition og kontakten til universet.

Det er en god tid til at rydde op i noget gammel og give slip på det, der ikke længere fungerer for dig.

Det kan være en periode præget af tunghed, så søg efter lyset og den høje energi og undgå samtidig at gå i knokle mode.

grundvibration 8 – april 2021


For dig som 8’er vil der i april måned være energi på at gøre status og reflektere over tingenes tilstand. Er det tid til forandring på visse områder af dit liv?

Det er også tid for at høste frugten af længere tids hårdt arbejde, og der kan være styrkeprøver, der skal udføres.

Det kan blive en spændende periode med stor opmærksomhed på de ting, du gør – en tid, der vil blive husket og en periode med mulighed for både medvind og modvind.

grundvibration 9 – april 2021

For dig som 9’er vil der i april måned være energi på fremdrift, handlekraft og produktivitet. Det er samtidig en periode for afslutning af projekter og hængepartier – og også i andre sammenhænge fx dysfungerende relationer.

Det er en periode med et højt aktivitetsniveau, hvor du skal være opmærksom på at lytte og mærke ind og tilgodese dine behov, så du ikke bliver stresset.

Du må samtidig have fokus på ikke at undertrykke dine følelser – især må du sørge for at få afløb for vredesfølelser.

få din personlige energiprognose for hele året – 1, 3 eller 5 år frem i tiden

 

I numerologien kaldes energiprognoser også for årstalsrækker og er et af numerologens vigtigste redskaber i forbindelse med navneskift processen

Hos mig følger der altid 5 års årstalsrækker med, når jeg laver nyt navn og numeroskop til mine kunder i form af en årstalsrække rapport.

Nu kan du også bestille en rapport med din personlige energiprognose for 1, 3 eller 5 år frem i tiden – også selvom du ikke skifter navn.

vil du vide endnu mere om din personlige grundvibration?

E-bog om numerologi